21 de setembre de 2013

SANT MATEU, APÒSTOL I EVANGELISTA

Homilia predicada pel P. Rafel Barruè

Amor. Amor és el que vol Jesús? Sí, amor. I, on? Com? Què he de fer? Preguntat: Estic bo? O bé, estic malalt?

Si ets sa, no hi ha res a fer. No necessites ningú que et digui res. Pots seguir assegut comptant les teves virtuts recaptades.

Si ets malalt, ets afortunat als ulls de Déu. Perquè si et consideres el més pecador, podràs rebre les exhortacions del metge Jesús. I així, accedir a la santedat que et ve a l'encontre.

Amor és el que vol Jesús com a resposta a la teva vocació. Humilitat, mansuetud, paciència, són els fruits de l'amor pels altres. L'amor no escatima res per la unitat de la comunitat en la pau.

L'amor que vol Jesús ens fa obrir-nos a l'evangeli per aixecar-nos d'una vegada per viure la vocació de cristià, de monjo amb el desplegament de la gràcia que hem rebut cadascú en particular com a do de Déu per edificar el cos de Crist que és l'Església.

Si sant Mateu ho va aconseguir, nosaltres no ho podem fer?