25 de gener de 2012

LA CONVERSIÓ DE SANT PAU, APÒSTOL

Homilia predicada pel P. Rafel Barruè

Llum o fosca. Encegats per la llum de Crist, quedem a les fosques del que érem per convertir-nos en el que no érem. I, travessant la fosca trobem la llum veritable.

L'escolta de la Paraula de Déu ens uneix com a germans d'un mateix Pare a tots els cristians d'arreu del món. I, som encoratjats per Jesús gloriós que ens diu: «Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l'evangeli».

Però, com si vivim en un claustre? Però, com si no sabem predicar? No, no cal anar molt lluny per saber que l'anunci de l'evangeli es realitza amb el testimoni del propi creient, testimoni de vida il·luminada per l'esclat de Crist, la Paraula de Déu. La teva vida cal que sigui anunci de la Bona Nova, anunci de la glòria que esperem. Si creus veuràs miracles, el mal serà foragitat i el bé s'expandirà.

La bellesa de la vida monàstica és la clau del nostre testimoni, de la nostra predicació a tot el món.

Des del propi claustre de Poblet, el nostre testimoni es troba en el ser no en el fer. No es tracta de fer pastorals es tracta de ser monjo. És a dir, viure la bellesa de la vida monàstica admetent la llum i la fosca. Sabent que passant  la fosca ens vindrà la recuperació de la vista nítida per veure Crist. Crist ressuscitat que ens demana ser testimonis de la seva resurrecció. Així i sols així podrem anunciar la Bona Nova de l'evangeli.