3 de juliol de 2012

SANT TOMÀS, APÒSTOL


Homilia predicada pel P. Rafel Barruè

Els apòstols són els enviats a proclamar: «Hem vist el Senyor». Ara bé, l'evangeli ens presenta el dubte de Tomàs. Tomàs vol una prova, no se'n refia. Vol veure i tocar això que li estan proclamant. Vol tenir a les mans la veritat del Crist ressuscitat.

«La pau sigui amb vosaltres», és el missatge de la resurrecció per excel·lència. Jesús torna a fer-se present entre els seus i Tomàs hi és. Ara no pot negar el fet. «No siguis tan incrèdul. Siguis creient», i això que li diu Jesús ens ho diu a cadascú de nosaltres.

Tomàs veu, ja no cal ni tocar, veu i creu i fa la confessió més grossa de l'evangeli: «Senyor meu i Déu meu». Tomàs que dubtava tant amb un cop d'ull li s'obren els ulls de la fe i proclama la divinitat de Jesús ressuscitat.

I, nosaltres si creiem som els feliços, els benaurats del Senyor. Perquè sense haver vist el Senyor, sense haver pretès posar la mà dins el costat hi creiem.

La fe i el dubte poden ser bones companyes de camí en la nostra vida monàstica, en la vida de cada cristià; perquè el dubte pot obrir-te a la reflexió de la fe i aquest diàleg farà que la vida amarada de la recerca de Déu sigui més distreta, feliç i benaurada.