18 de desembre de 2011

LA VEU DELS PARES

TEXTOS PER A L'ADVENT
Diumenge 4t d'Advent (Cicle B)

Dels sermons de sant Efrem de Nísibis, Memra sobre nostre Senyor, 1-2
La gràcia s'ha apropat a les boques que blasfemaven i n'ha fet cítares de lloança. Per això, que totes les boques lloïn Aquell que els ha donat d'abstenir-se de paraules blasfemes. Glòria a Vós que heu acceptat d'emi¬grar d'un lloc a un altre per venir a la terra i fer de nosaltres un habitacle per al vostre Enviat. L'Unigènit ha sortit de Déu i ha habitat en la Verge, per esdevenir, Ell que és l'Unigènit, per mitjà del naixement corporal, germà de molts. Aquest Primogènit que ha estat engendrat segons la seva natura, ha estat engendrat en un naixement divers del de la seva pròpia natura, per tal de fer-nos conèixer a nosaltres que, després del nostre naixement natural, ens cal un altre naixement sobrenatural. Perquè Ell era espiritual i fins que no va venir per un naixement corporal no podia ser corporal; i així tampoc els corporals, si no neixen en un altre naixement, no poden ser espirituals. El Fill, però, el naixement del qual és insondable, fou engendrat en un altre naixement que pot ser escrutat, per tal que per una cosa aprenguem que la seva grandesa és infinita, i per l'altra coneguem que la seva gràcia és immensa. Perquè la seva grandesa és immensa, i el seu primer naixement no pot ser descrit per cap de les nostres ments; ara bé, també és abundant la seva gràcia infinita, de manera que el seu altre naixement és predicat per totes les boques.

Ell ha nascut de la divinitat segons la seva natura, i de la humanitat no ho ha fet segons la seva natura, i del baptisme tampoc no ha nascut segons la seva manera de fer, per tal que nosaltres nasquem de la humanitat segons la nostra natura i de la divinitat no segons la nostra natura i de l'Esperit no segons la nostra manera de fer. Ha nascut de la divinitat, doncs, ell que ha vingut per néixer de nou, per tal de portar-nos a nosaltres a un naixement que pot ser escrutat. El seu naixement del Pare no ha de ser aprofundit sinó cregut, i el seu naixement d'una dona no ha de ser menyspre¬at sinó exalçat. Perquè el seu naixement d'una dona testimonia la seva mort a la creu; Aquell que ha mort també ha nascut; el seu naixement del Pare l'aclareix l'anunci de Gabriel: «la força de l'Altíssim et cobrirà»; i així, si és la força de l'Altíssim, aleshores és evident que no és una semença mortal. La seva concepció al si matern està lligada a la seva mort en creu; i el seu primer naixement està lligat a la declaració de l'àngel, de manera que el qui nega el seu naixement es vegi sotraguejat per la seva creu, i el qui creu que té el seu origen en Maria s'adoni que la seva divinitat és des de sempre. L'ha engendrat el Pare, i per mitjà d'ell ha creat les criatures; l'ha donat a llum la carn, i per mitjà d'ell ha occit les passions; l'ha donat a llum el baptisme per tal de rentar, per mitjà d'Ell, els pecats; l'ha donat a llum el regne dels morts per tal que, per mitjà d'Ell, fossin robats els seus tresors. Pel camí dels naixements ve del Pare cap a nosaltres; i pel camí de les morts surt i torna cap al seu Pare; d'aquesta manera, pel fet que neix, fa veure la seva vinguda i, pel fet que retorna amb la resurrecció, confirma el seu retorn.