7 d’octubre de 2012

LA VEU DELS PARES


TEXTOS PER AL TEMPS DURANT L’ANY
Diumenge 27è durant l’any (Cicle B)

Dels discursos de sant Gregori de Nazianç (PG 36,287-291)
Els fariseus, una vegada més, posen a prova el Senyor: «És permès de donar a l’esposa un document de divorci i separar-se?» Novament els qui llegeixen la Llei, no entenen la Llei. Ell els contesta: «Al principi, Déu els creà home i dona». Comprenc que el problema que m’heu plantejat fa referència a l’estimació i a l’honor de la castedat, i demana una resposta humana i justa. Però m’adono que sobre aquest tema molts estan mal informats i obeeixen una legislació injusta i incoherent. De fet, ¿amb quin fonament asservien la dona mentre eren tolerants amb el marit i el deixaven lliure? Si una dona atemptava contra la fidelitat conjugal es veuria obligada a expiar l’adulteri amb sancions duríssimes, i, en canvi, el marit adúlter, hauria quedat absolt de la seva infidelitat. ¿Per què? Aquesta llei jo no l’aprovo; no estic gens d’acord amb aquesta tradició.

Els qui van establir aquesta llei eren homes, i per això aquesta llei va ser dictada contra les dones. En canvi, la llei autèntica és equitativa. El creador de l’home i de la dona és el mateix; l’home i la dona van ser fets del mateix fang, tots dos són segons la mateixa imatge. La llei és la mateixa, com ho és la mort i la resurrecció.
Per tant, ¿amb quin valor exigeixes una honestedat que tu, per la teva part, no guardes? ¿Com goses demanar el que tu no dones? ¿Com pots fixar unes lleis diferents per a una persona que és tan digna de ser respectada com tu? Si et fixes en la culpa, va pecar la dona Eva, però també pecà Adam. La serp seduí l’un i l’altra i els portà a pecar. No es va pas manifestar ella més dèbil i ell més fort. ¿T’estimes més fixar-te en l’aspecte de la salvació? Tots dos van ser salvats pel Crist amb la seva Passió. S’encarnà a favor de l’home i de la dona; i morí per tots dos.

Em diràs, potser, que el Crist va ser proclamat descendent del llinatge de David, i en conclouràs possiblement que la precedència en l’honor correspon als homes. Ja ho sé. Però, també va néixer d’una verge i, per tant, l’honor també val per a la dona. Per això diu: «Tots dos formen una sola carn». Per tant, si la carn és una de sola, té la mateixa honra.

Sant Pau, fins i tot amb el seu exemple, dóna caràcter de llei a la castedat. ¿Què diu i en què es fonamenta? Diu: «És un misteri molt gran; ho dic del Crist i de l’Església». És bonic per a una esposa honorar el Crist en el seu marit. I és bonic per a un marit no menysprear l’Església en la seva muller. «La dona —diu— ha de respectar el marit en atenció al Crist. I l’home ha de sostenir i d’estimar l’esposa, com ho fa el Crist amb l’Església».