4 de març de 2012

DIUMENGE II DE QUARESMA (Cicle B)

Homilia predicada pel P. Lluc Torcal, prior de Poblet
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10

«Ells retingueren aquestes paraules i discutien entre ells què volia dir això de "ressuscitar d'entre els morts"».

Què vol dir ressuscitar d'entre els morts? El camí quaresmal que estem recorrent, és un camí que té com a meta la Pasqua, és a dir, la celebració de la resurrecció del Senyor Jesús que va donar la seva vida per nosaltres penjat al patíbul de la creu. La resurrecció de Crist és el centre, el nucli, el cor de la nostra fe, perquè —com diu sant Pau— si Crist no hagués ressuscitat d'entre els morts, la nostra fe seria vana. No ens ha d'estranyar, doncs, que els deixebles discutissin entre ells què volia dir això de «ressuscitar d'entre els morts». Som al cor de la fe.

Intentar entendre què vol dir ressuscitar d'entre els morts, sense haver viscut l'experiència pasqual és força difícil, sinó del tot impossible. És veritat que Jesús havia tornat a la vida alguns que havien ja entrat al son de la mort: però aquest no és exactament el sentit del que vol dir «ressuscitar d'entre els morts». No es tracta de tornar a la vida per uns quants anys per tornar a morir després.

Pel que diuen els deixebles, tampoc l'experiència de la transfiguració del Senyor no els va ajudar massa a entendre què volia dir això de «ressuscitar d'entre els morts». L'experiència de la resplendor, de la llum, de la conversa amb els antics profetes, del núvol i de la veu del Pare, més aviat els deixà esglaiats i una mica fora de si, que no pas els va fer comprendre que estaven fent un tast d'allò que havia de venir. Crist gloriós, Moisès i Elies que conversen amb ell, la veu del Pare.... no són manifestacions d'una realitat que existeix més enllà de la mort, caracteritzada per la paraula: VIDA? Com podrien parlar Moisès i Elies amb Jesús, morts molt de temps enllà, si no fos perquè realment estan vius? Però, és clar, tot això no es podia comprendre sense haver viscut l'experiència de la Pasqua.

Nosaltres estem caminant vers la celebració de la Pasqua del Crist, i ara mateix en aquesta eucaristia estem commemorant i celebrant aquesta mateixa Pasqua. En una paraula, estem celebrant la resurrecció del Senyor. «Ressuscitar d'entre els morts», vol dir entrar de ple en el misteri de la vida després d'haver passat per aquesta vida. Vol dir, assolir plenament la comunió amb el Crist gloriós i, per ell, amb el Pare, que no cessa mai de implorar-nos que, mentre caminem per aquesta vida, escoltem la veu del seu Fill estimat. Ressuscitar d'entre els morts, vol dir incorporar-se definitivament, amb tot allò que som, cos, ànima i esperit, al misteri de la vida i de la llum; una incorporació que transfigura tot allò que som a la imatge del cos gloriós de Crist. En poques paraules, ressuscitar d'entre els morts vol dir entrar de ple a la plenitud d'aquella realitat on ja no hi regna ni la mort, ni el dolor, ni la corrupció, sinó la vida que neix de la comunió profunda i joiosa del Déu, que és Pare, Fill i Esperit Sant.

I si algú es pensa que tot això no pot ser per a ell, que és massa gran perquè pugui ser veritat per a ell, que recordi les paraules de la carta de sant Pau als cristians de Roma que hem llegit avui: «Germans, si tenim Déu a favor nostre, qui tindrem en contra? Ell, que va entregar el seu propi Fill per tots nosaltres i no el va plànyer, com no estarà disposat a donar-nos-ho tot, juntament amb el seu Fill? Qui es presentarà per acusar els elegits de Déu? És Déu qui els declara innocents. Qui gosarà condemnar-los? Jesucrist, el qui va morir, més encara, el qui va ressuscitar, és el qui està a la dreta de Déu intercedint per nosaltres». Celebrem la Pasqua del Senyor en aquesta eucarística, anhelant que també nosaltres arribem a la plenitud de la resurrecció d'entre els morts.