26 de març de 2012

L'ANUNCIACIÓ DEL SENYOR

SOLEMNITAT TRASLLADADA

Homilia predicada pel P. Josep Alegre, abat de Poblet
Is 7,10-14; Sl 39,7-11; He 10,4-10; Lc 1,26-38

En una homilia amb motiu d'aquesta solemnitat, deia Benet XVI: «A la segona lectura hem escoltat la magnífica pàgina on l'autor de la carta als Hebreus interpreta el salm 39, precisament a la llum de l'encarnació del Crist: "Quan Crist va entrar al món va dir: ‘Aquí em teniu, oh Déu, vull fer la vostra voluntat!'" (He 10,5-7). Davant el misteri d'aquests dos "Aquí em teniu", l'"Aquí em teniu" del Fill i l'"Aquí em teniu" de la Mare, que es reflecteixen un en l'altre i formen un únic Amén a la voluntat d'amor de Déu, quedem sorpresos i, plens de gratitud, adorem. Quanta llum podem rebre d'aquest misteri per a la nostra vida de ministres de l'Església!».

Necessitem aquesta llum, ja que la nostra preocupació primera ha de ser que també el nostre Amén coincideixi amb l'Amén de Crist i de la seva Mare Maria. Que la nostra voluntat sigui un Amén permanent a la voluntat de Déu. Això queda molt clar a la Regla de sant Benet, que repeteix sovint que cal acordar la nostra voluntat amb la de Déu:

Renunciant als teus desitjos.
Avorrir la pròpia voluntat.
Abandonant les seves coses i renunciant a la pròpia voluntat, deixant el que tenen entre mans.
El segon graó de la humilitat, quan un no es complau a satisfer els seus desitjos, no estimant la seva pròpia voluntat.

En concret en el Pròleg, i en els capítols 1, 3, 4, 5, 7, 33, 49.

Perquè el nostre Amén coincideixi amb el de Crist necessitem connectar-nos amb la deu divina que flueix per un canal privilegiat: la Mare de Déu. Sant Bernat ens parla d'aquest aqüeducte: «La vida eterna és la font inesgotable que rega tota la superfície del paradís. Encara més, la font embriagadora, la font del jardí, la deu inesgotable que flueix impetuosa, els braços d'un riu que alegra la ciutat de Déu. I qui és aquesta font de vida sinó Crist el Senyor. Les aigües d'aquesta font han estat canalitzades fins a nosaltres a través de Santa Maria, la plena de gràcia» (cf. Sermó sobre la Nativitat de la Verge Maria).

L'Amén de Maria provoca immediatament tot un moviment de servei als altres, com un instrument de la voluntat divina, que s'anorrea a si mateixa per transmetre'ns tota una força de vida. Benet XVI, comenta sobre això: «El primer que va fer Maria després d'acollir el missatge de l'àngel va ser anar "amb promptitud" a casa de la seva cosina Isabel per prestar el seu servei (cf. Lc 1,39). La iniciativa de la Verge va brollar d'una caritat autèntica, humil i valenta, moguda per la fe en la paraula de Déu i per l'impuls interior de l'Esperit Sant. Qui estima s'oblida de si mateix i es posa al servei del proïsme».