2 d’octubre de 2011

LA VEU DELS PARES

TEXTOS PER AL TEMPS DE DURANT L'ANY
Diumenge 27è durant l'any

Del llibre contra les heretgies de sant Ireneu de Lió, bisbe (IV 36,2-3)
Déu plantà la vinya del llinatge humà al moment de modelar Adam i en l'elecció dels patriarques. Un cop plantada, la vinya fou confiada a uns vinyaters pel do de la llei mosaica. La va voltar d'una tanca, és a dir, va circumscriure la terra que havien de cultivar els vinyaters. Hi va construir una torre, és a dir, va escollir Jerusalem. Els envià profetes abans de l'exili de Babilònia i n'envià encara més després de l'exili, més que no pas abans, per reclamar els fruits i dir-los: «Vet aquí la paraula del Senyor: Adreceu els vostres camins i la vostra manera de viure», «jutgeu amb justícia, practiqueu la pietat i la misericòrdia cadascú envers el seu germà; no oprimiu la viuda i l'orfe, l'estranger i el pobre, i que ningú de vosaltres no conservi en el seu cor el record de la maldat del seu germà».

Vet aquí amb quines paraules els profetes reclamaven el fruit de la justícia. Però com que els vinyaters restaven incrèduls, els envià finalment el seu propi Fill, nostre Senyor Jesucrist, que els mals vinyaters mataren i tragueren fora de la vinya. Per això Déu ha confiat la vinya —que ja no es troba dins la tanca, sinó que és estesa d'un cap a l'altre del món— a uns altres vinyaters, que li donin els fruits al seu temps. La torre de l'elecció s'aixeca arreu plena d'esclat, ja que arreu resplendeix l'Església.

Ja que els vinyaters rebutjaren el Fill de Déu i, un cop mort, el tragueren fora de la vinya, Déu els ha reprovats i, per això ha confiat la vinya, perquè la facin fructificar, a uns altres vinyaters, als pagans que es trobaven fora de la vinya. Això és el que diu el profeta Jeremies: «El Senyor ha reprovat i rebutjat la nació que ha fet això: ja que els fills d'Israel han fet el mal davant meu, oracle del Senyor».

És doncs, un sol i mateix Déu, el Pare, que ha plantat la vinya, que ha fet sortir el poble, que ha enviat els profetes, que ha enviat el seu propi Fill i que ha confiat la vinya a uns altres vinyaters que li donin els fruits quan sigui el temps. És per això que el Senyor deia als seus deixebles: «Vetlleu sobre vosaltres mateixos, vetlleu i pregueu. Tingueu el cos cenyit i els llums encesos, i sigueu com aquells que esperen el seu amo».