29 de setembre de 2012

SANT MIQUEL I TOTS ELS ÀNGELS

Homilia predicada pel P. Rafel Barruè

Àngels que pugen i baixen.

Això és el que hem de veure i res més. Per què, ja creus? Natanael ha reconegut Jesús, tot i el seu escepticisme, encara que no ho pugui entendre tot al principi, respon: «Rabí, vós sou el Fill de Déu, sou el rei d'Israel».

Jesús li ha descobert el seu interior: «Un Israelita digne d'aquest nom, un home que no enganya». Jesús coneix a cadascú abans que nosaltres a ell. Jesús sap si som veritables monjos, si no ens enganyem a nosaltres mateixos.

Natanael ha reconegut Jesús. I, tu? Reconeixes Jesús? Creiem en el mestre, el Fill de Déu, el Déu veritable, el qui els monjos servim? Si els àngels de Déu el serveixen al cel, ací a la terra som els monjos els qui servim a Crist, el rei veritable. És el veritable cristià que no enganya, el qui reconeix Jesús com a Salvador absolut, el qui el serveix. És aquest cristià que viu del donar-se completament al servei de Déu ací a la terra, el qui veurà coses molt més grans, el cel obert, els àngels de Déu.

Tot això si: Ja creus? O encara necessites de la medicina de Déu que ens ofereix l'arcàngel Rafael? O encara necessites de la fortalesa de Déu que et dóna l'arcàngel Gabriel? O és que necessites de qui com Déu que lluiti i obtingui la victòria contra el mal com l'arcàngel Miquel?

Àngels que pugen i baixen. Això és el que hem de veure i res més.