27 de març de 2011

LA VEU DELS PARES

TEXTOS PER A LA QUARESMA
Diumenge 3r de Quaresma

Venerable Godofred, abat d'Admont (Sermó XXXIV)
Amb les paraules de la dona que pregunta i del Senyor que li respon, el Senyor ens ensenya què i com hem de pregar, perquè no hi ha cap oració profitosa ni perfecta, fora de la que es faci confessant la veritable i indivisa Trinitat, a la qual s'al·ludeix amb aquests mots: «S'acosta l'hora, més ben dit, és ara mateix, que els autèntics adoradors adoraran el Pare en esperit i en veritat». Esmenta expressament el Pare i l'Esperit, i ell mateix, que és Fill del Pare i consubstancial amb l'Esperit Sant, s'anomena Veritat.

Hem d'adorar el Pare sobretot en Esperit, de manera que recollint el nostre esperit no ens distreguin les coses inútils, sinó que fixem l'atenció dels nostres sentits en Aquell que volem adorar, de qui implorem la gràcia de la pietat i de la compassió. I hem d'adorar en veritat, talment que en les nostres oracions i en les nostres obres bones no cerquem sinó aquell Bé suprem i veritable, que és fora de l'abast de qualsevol engany o duplicitat. Aquests són els adoradors que Déu estima. De fet, l'home cerca allò que estima; si no ho estimés, no ho cercaria. Per tant, cercar Déu és estimar-lo; i encara que hi hagi homes que pecant fins a l'excés s'allunyen d'ell i es perden, a aquells que des d'antic ha conegut i ha predestinat, els cerca perquè els estima, i onsevulla que s'hagin enfonsat dins l'abisme del pecat, per la clemència de la seva pietat els en treu, a fi que retornin a ell per una perfecta i autèntica penitència.

Déu, que és esperit, és adorat rectament quan és adorat en esperit i en veritat, això és, quan, bandejades les coses caduques i passibles, i amb l'esperit recollit, l'home prega de tal manera, que en la seva pregària no cerca més que aquell Bé suprem i veritable, que excel·leix sobre tot altre. Quan l'home hagi arribat a aquest grau sublim de perfecció, podrà dir amb aquesta dona sortosa: «Sé que ha de venir el Messies, és a dir, l'Ungit. Quan ell vingui ens ho explicarà tot». Aleshores, ple del do de l'Esperit Sant, rebrà el do d'enteniment i serà conduït des del veritable coneixement d'ell mateix al coneixement de Déu.

Sant Efrem, Himne sobre l'Encarnació
El Foc entra en el si,
va revestir un cos i va aparèixer.
L'Esperit és al Pa
el Foc en el Vi.
El Foc de la misericòrdia
s'ha fet per nosaltres ofrena viva.
Vosaltres sou beneïts, germans meus:
el Foc de la compassió ha vingut.
Ell consumeix els vostres pecats,
us purifica i fa sant el vostre cos.