5 de maig de 2011

DIJOUS DE LA SETMANA II DE PASQUA

Homilia predicada pel P. Francesc Tulla

Avui la missa s'obra amb un record de l'èxode i, més concretament, amb una manifestació divina del Sinaí, en dir: «Quan sortíeu guiant el poble, oh Déu, la terra tremolà i el cel fou generós» (al cant d'entrada). I així, una agitació semblant de la naturalesa es produí per la mort i resurrecció de Crist, que amb això inaugurava l'èxode del nou poble de Déu. D'aquesta manera, cada un de nosaltres s'endinsa en aquest èxode pel baptisme i ho vivim quan fem que «les celebracions pasquals donin sempre en nosaltres fruits abundosos» (col.lecta). Mentre que el seu record es deixarà sentir quan en el mateix ofici fúnebre cantem: «Quan els fills d'Israel sortiren d'Egipte, se n'anaren d'aquell poble estranger».

La primera lectura era dels Fets dels Apòstols [5, 27-33], que ens ha recalcat que «nosaltres —els apòstols— en som testimonis, i n'és també testimoni l'Esperit Sant» (verset 32). I és que el Consell i els sacerdots es van inquietar davant la obstinació dels apòstols en parlar de Jesús de Natzaret, perquè l'interrogatori els ofereix —a aquests últims, als apòstols— una nova ocasió per proclamar el missatge fonamental de que: Déu ha ressuscitat Jesús, a qui els jueus crucificaren, i n'ha fet «Capdavanter i Salvador d'Israel oferint-li la conversió i el perdó dels pecats» (31).

El salm responsorial escollit ha estat el 33 [2 i 9. 18 i 17. 19-20 (R.: 7a)] que ens ha parlat de «l'escola de la veritable saviesa». I és que Jesucrist, Saviesa de Déu, ens invita a fer-nos deixebles seus, dient-nos: «Veniu, escolteu-me». I si seguim el seu camí estret, no ens assegura pas que no patirem, sinó que Ell serà a prop dels cors que sofreixen. I que podrem també tastar que n'és de bo el Senyor.

I, finalment, l'evangeli era de sant Joan [3, 31-36] que ens ve a dir, que «el Pare, que estima el Fill, ho ha deixat tot a les seves mans» (verset 35). I és que, el que és de la terra, s'oposa a Crist, que procedeix del cel i dóna testimoni de tot el que ha vist, i que el qui creu en el Fill, posseeix la vida eterna. Amén.