14 de maig de 2014

SANT MATIES, APÒSTOL

Homilia predicada pel P. Maties Prades
Ac 1,15-17.20-26; Sl 112; Jn 15,9-17

«Això us mano: que us estimeu els uns als altres, diu el Senyor».

Estimats germans: Estimar allibera de l’esclavatge de l’egoisme, ens apropa als altres. L’amor, segons el papa Francesc, és la clau que obre totes les portes. Si estimem, coneixem Déu i estem en Ell. El cristià, fent camí cap a Déu amb el cor eixamplat, ha d’estar disposat a estimar i servir sense condicions. La unió amb Déu ens empeny a estimar, a perdonar, a tornar a començar.

L’Evangeli d’avui és continuació de l’explicació del cep i les sarments. Si estem units a Crist, que és el cep, donarem bons fruits, com les sarments que tenen vida perquè estan unides al cep. Veiem les vinyes que van creixent i omplint els camps d’un verd intens, però ara no donen fruit. Encara no és el temps. La saba dóna força, la vitalitat fa créixer les sarments, el temps porta a la maduració. També nosaltres. El nostre fruit serà l’amor. «El nostre amor no ha de ser només de frases i paraules, sinó de fets i de veritat» (1Jn 3,18). Si no estimem, la nostra vida serà estèril. Qui no estima viu mort, la seva vida és un fracàs.

El text evangèlic de la festa de sant Maties correspon al darrer sopar de Jesús amb els seus deixebles (cc 13-17 de Joan). Als moments importants de la vida, i aquest ho fou molt, obrim els nostres cors i estimem més intensament. El discurs de Jesús és dens i profund. Com el misteri de l’amor! El veritable fonament i model de l’amor cristià és, doncs, l’amor de Jesús, que estimà fins a donar la vida. Jesús ens ha revelat el Pare i ens ha comunicat la seva vida, la vida de Déu.

Pasqua és temps de joia i d’esperança, malgrat tot lo negatiu que veiem per tot arreu. Crist, present enmig nostre, dóna forces per no quedar-nos en el camp de les idees abstractes. L’amor ha de manifestar-se en formes concretes, en gestos d’amor. No pensem només en gestos o accions esporàdiques i puntuals, que són manifestacions d’un determinat estat anímic. Jesús insisteix en que cal que ens mantinguem en l’amor, com una actitud continuada i permanent en nosaltres. Això representa un compromís de vida que ens afecta totalment.

Donem gràcies a Déu per manifestar-nos el seu Amor. Veritablement el necessitem. Donem gràcies també a Déu per la festa de l’apòstol Sant Maties, model de fidelitat i constància, discreció i saviesa. Que ell ens ajudi a ser bons monjos, amics del Crist!