25 de juliol de 2021

SANT JAUME, APÒSTOL

Homilia predicada pel P. Rafel Barruè, prior de Poblet
Fets 4,33;5,12.27-33;12,1b.2; Sl 66,2-3.5.7-8 (R.: 4); 2C 4,7-15; Mt 20,20-28

La vida és un do que rebem, un do preciós que ens ha estat donat, un do que com a cristians no és mai per al nostre propi profit, sinó per als altres.

Aquest és el nostre paradigma: El Fill de l’home, Jesucrist, ha donat la vida com a preu de rescat per tots els homes.

La nostra centralitat és el Crist. Si tenim en el centre de la nostra vida el Crist, no podem tenir cap por, no tindrem cap ressentiment, davant dels Herodes de torn, d’aquests regnes terrenals que es desfan com terrissa sense coure.

Obeir Déu és primer que obeir els homes. Aquesta és la clau de pas dels cristians de tots els temps. Obeir Déu primer de tot, posar els nostres ulls en els ulls de Jesucrist, posar el nostre cor en l’Esperit de la fe, posar la mort de Jesús en el nostre cos moridor, perquè també en el nostre cos es manifesti l’esclat de la seva vida, l’esclat de la resurrecció.

Sant Jaume obeí Déu primer que els homes. Així, sant Jaume donà la vida. I així, des dels primers apòstols fins als nostres dies hi ha cristians que avui estan donant la vida com a testimoni de la fe en Jesús ressuscitat.

I cadascú de nosaltres estem cridats també a ser testimonis, a donar raó de la nostra fe en Jesús ressuscitat. Perquè hi ha un Regne, però, no com els d’aquest món, sinó etern, per sempre al cel que és la nostra meta.

Hi ha un desig: «Maneu que aquests dos fills meus seguin l’un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra». La mare vol el millor per als seus fills, sense saber que està demanant. Perquè hi ha un calze, una prova, un lliurament de tota la persona per causa de Jesús.

Hi ha una indignació: No podia ser d’altra manera, per part dels altres deu apòstols que encara no es poden imaginar que implica ser seguidor de Jesús i del seu Regne.

Hi ha un missatge, clar i ras: Servir i donar la vida per tothom. Però, això a nosaltres sembla que ens va massa gran. El cristià no fa vacances, ni torns, ni jornades partides. Si hom és cristià ho és sempre. Per tant el testimoni que ha de donar de la seva fe és continuo.

La disponibilitat en el servei pel Regne de Déu és per tota la vida, cada dia, cada hora, cada minut, cada segon, la vida del cristià ha d’estar en camí, cap a la meta, cap a l’encontre amb Jesús.

Un camí que es va fent des de la pregària contínua a Déu Pare, Fill i Esperit Sant. Un camí que passa per posar el nostre cor i les nostres mans al servei dels altres. Un camí que sense anar molt lluny comença en el teu veí, en el qui tens més a prop que està més necessitat de fe, d’esperança i de caritat.

Que sant Jaume ens acompanyi en el nostre camí de la fe, perquè puguem obrir els nostres braços a la voluntat de Déu, obeint la voluntat que Déu vol de nosaltres en la nostra vida, perquè arribem a ser partícips de la glòria de Jesucrist, de la seva mort i de la seva resurrecció. Així arribarem i seurem al Regne que Déu ha preparat per als qui l’estimen.

11 de juliol de 2021

EL NOSTRE PARE SANT BENET, ABAT I PATRÓ D’EUROPA

Homilia predicada pel P. Octavi Vilà, abat de Poblet
Pr 2,1-9; Sl 1; Col 3,12-17; Mt 19,27-30

Sant i estimat, compassiu, bondadós, humil, seré, pacient; l’home de Déu Benet era estimat per Déu perquè ho havia deixat tot per seguir-lo. El seu primer gest és un gest de ruptura, Benet trenca amb la seva vida, amb tot allò que fins aleshores l’havia rodejat; la decrepitud de la Roma del seu temps que ja no tenia res per oferir-li li presentava tant sols un futur incert que el podia empènyer al precipici. Aquesta és la primera crida de Déu a Benet, i ell opta per l’abandó de la còmode rutina que li proporcionava aquell imperi a punt d’esfondrar-se i escull la solitud i el desig de plaure tant sols a Déu; portant una vida honrada, recte; guardant els camins dels justos, cercant la intel·ligència; com ens ha dit el llibre dels Proverbis. Déu el volia per a Ell i el cridà a la solitud, al silenci, per parlar-li de tu a tu, per parlar-li directament al seu cor.

Benet, home de Déu, escoltà la veu del Senyor que li parlà enmig del brogit del món que el rodejava i que volia enlluernar-lo amb els seus plaers equívocs i ell ho deixà tot i alhora no deixà res, perquè allò que deixava res no valia als ulls de Déu; la seva és una crida a canviar el món, no tant sols a canviar ell mateix sinó a canviar-ho tot al seu voltant.
Benet és un home de Déu per als altres, seguint l’exemple de l’únic mestre que és el mateix Crist. L’experiència eremítica, l’experiència de solitud i de desert de Benet el preparà per a poder afrontar el gran repte que el Senyor li ha posat davant dels ulls, convertir la vida monàstica en un camí cap a Déu viscut en comunitat. El Senyor no crida als qui als ulls del món són dignes, crida a qui vol i quan vol per tal de que arrelin vora l’aigua de la fe i donin els bons fruits de la caritat; per això és feliç l’home que s’hi refugia. Benet «en contemplar a Déu va comprendre la realitat de l’home i la seva missió. En la seva Regla es refereix a la vida monàstica com a «escola del servei del Senyor» i demana als seus monjos que «res s’anteposi a l’Obra de Déu», és a dir, a l’Ofici diví o Litúrgia de les Hores. No obstant això, subratlla que l’oració és, en primer lloc, un acte d’escolta, que després ha de traduir-se en acció concreta. «El Senyor espera que responguem diàriament amb obres als seus sants consells», afirma.» (Benet XVI, 9 d’abril de 2008)

Benet home de Déu fou cridat pel Senyor a cercar la pau, no tant sols a trencar amb el seu passat sinó sobretot a construir un futur per als monjos. La seva conversió, el seu camí de conversió, fou i encara és un camí per compartir-lo amb els altres, no se’l quedà per a ell, el feu tot sol i no li fou un camí fàcil, canviant la seva escala de valors, els seus prejudicis, la seva conducta, les seves falses seguretats. El canvi de l’home de Déu Benet és un canvi en profunditat, arrelat profundament en la seva fe, en la creu i en un amor sincer i profund al Crist. Benet acull la crida, trenca amb els lligams que el retenien i inicia el seu camí de conversió.

Benet, home de Déu, perdent-ho tot pel Crist ho guanyà tot pel mateix Crist. D’estudiant prometedor passà a ser un solitari cercador de Déu; cridat a la pau però per arribar-hi havia de lliurar molts combats. «Sant Benet estava convençut que només després d’haver vençut aquestes temptacions podia dirigir als altres paraules útils per a les seves situacions de necessitat. D’aquesta manera, després de pacificar la seva ànima, podia controlar plenament els impulsos del seu jo, per a ser artífex de pau al seu voltant.» (Benet XVI, 9 d’abril de 2008). Benet era un home com qualsevol altre, el seu mèrit, la clau de volta de la seva conversió és haver escoltat i haver seguit la crida del Crist. Benet no es va proposar d’antuvi res, es va deixar fer, es va deixar endur pel mateix Crist i aquest com havia anunciat a Pere si abans anava on volia, ara obrint els braços al Senyor deixà que Ell el cenyís i el portés allí on abans ni tant sols havia pensat en anar.

L’home de Déu Benet demana que qui truca a la porta del monestir cerqui Déu de veritat. No que se cerqui ell mateix, ni cerqui honors o plaers, reconeixements o satisfaccions. Benet havia entès que Déu és el centre de la vida del cristià, la nostra vida és cristocèntrica perquè d’Ell ve tot, per Ell passa tot i tot va cap a Ell (cf. Rm 11,36). Per això Benet tot allò que feu, fos de paraula, fos d’obra, com ens ha dit l’Apòstol, ho feu en nom de Jesús, adreçant per Ell a Déu, el Pare, una acció de gràcies.

L’home de Déu Benet per a emprendre aquest seu camí de conversió va comptar amb esplèndides i fortíssimes armes com són l’obediència al Senyor, la humilitat, la paciència; amarades per la pregària. Per entendre el camí de Benet, per mirar de seguir-lo cal assumir que la vida monàstica és una escola del servei diví, a imitació de la que formaven els dotze al voltant de Jesús. Benet no és res més que un deixeble del Crist, un dels qui l’han seguit, un dels qui han deixat cases, germans i germanes, pare i mare i camps per rebre molt més i aspirar a posseir la vida eterna. Un monjo no pot voler ser res més que un deixeble del Crist; per escoltar-lo, per obeir-lo i per seguir-lo. Tant sols essent els darrers podrem aspirar a ser mereixedors de ser els primers.

Benet l’home de Déu que «havia decidit de donar-ho tot aquí en la terra per trobar-ho tot després en el cel» (Diàlegs II) no és el nostre objectiu, el nostre objectiu és el que tenia el mateix Benet i aquest no és altre que el mateix Crist, la meta del seu camí i del nostre; el seu model i el nostre; el seu mestre i el nostre. En paraules de sant Joan Pau II «aquest camí de vida pot ser recorregut tant sols en determinades condicions, és a dir, en la mesura en què s’estima a Crist amb cor indivís i es conserva una genuïna humilitat. Llavors el cristià, conscient de la seva indigència i feblesa, entra amb ajuda de Déu en la vida espiritual, s’allibera del que el destorba, contempla més clarament la seva naturalesa autèntica com a persona, i en les profunditats més íntimes de la seva ànima descobreix a Déu present.» (Sant Joan Pau II, 11 de juliol de 1980).