24 d’agost de 2015

SANT BARTOMEU, APÒSTOL

Homilia predicada pel P. Rafel Barruè

La glòria de Déu envolta el monestir, quan baixa de la presència de Déu. Quan la comunitat cristiana, religiosa, monàstica viu la transparència cristal•lina de la fe, l’esperança i la caritat, només pot resplendir Déu.

Això, té molt a veure amb la veritat, amb viure com un home que no enganya, com Natanael, identificat per la tradició amb Bartomeu apòstol.

Els apòstols confessen Jesús, com a Fill de Déu i com a fill de Josep de Natzaret. És a dir, Jesús és Déu i és home.

Tot i els dubtes de sempre, com sempre, els apòstols ens encoratgen a caminar per l’Evangeli. «Vine i ho veuràs», diu Felip a Natanael.

Dubtes tu també? Posa’t en camí. Posa els peus on Jesús els ha posat, on els sants els han posat i ho veuràs. Veuràs obert el cel.