25 de juliol de 2020

SANT JAUME, APÒSTOL

Homilia predicada pel P. Rafel Barruè, prior de Poblet

Podem beure el calze? Podem seguir Jesús? Podem deixar-nos portar per la voluntat de Déu?

De contrarietats sempre en tindrem, però la fe en Jesús, la fe en el nostre Salvador, la fe en el qui ha donat la vida per mi i per tothom, ens anirà obrint a viure a la seva presència.

Plens d’aquesta fe anirem creixent. I així, sabem que aquell qui ressuscità Jesús, també ens ressuscitarà a nosaltres amb Jesús i ens portarà a la seva presència en el seu Regne al Cel.

Herodes feu matar Jaume amb l’espasa. Jaume ha begut el calze, ha seguit Jesús, s’ha deixat portar per la voluntat de Déu. Ha donat la vida per Crist.

Herodes pot matar el cos, però no la fe, ni l’esperança ni la caritat. Perquè la vida del creient va més enllà de la vida mortal, de la vida d’aquest món. Tenim un Regne al Cel, al lloc del nostre destí com a cristians, un lloc reservat.

De moment en aquest món hi ha governants, amos i súbdits, primers i importants, servidors i esclaus. Però Jesús avisa que entre els cristians no ha de ser així: qui vulgui ser important entre vosaltres ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer ha de ser el vostre esclau com el Fill de l’Home.

Jesús és el nostre model sempre. Beure el calze implica per a nosaltres avui posar-nos al servei dels altres. Com Jesús ens hem d’abaixar amb humilitat, tal vegada sense fer molt de soroll, a poc a poc, descobrint les necessitats dels altres i servint com esclau sense esperar res a canvi, res, cap reconeixement d’aquest món.

En aquest món interessa ser el darrer, perquè la nostra esperança està posada als ulls de Déu. Seguir Jesús és deixar-se portar per la voluntat de Déu des del lloc més humil, més silenciós, més invisible de la nostra societat. Déu que ens veu ja sap el que som.

Que l’apòstol sant Jaume ens encoratgi en el camí cap al Regne del Cel.