17 de maig de 2015

ASCENSIÓ DEL SENYOR

Homilia predicada pel P. Josep Alegre, abat de Poblet
Ac 1,1-11; Sl 46,2-3.6-9; Ef 1,17-23; Mc 16, 15-20

La imatge que suggereix la Paraula de Déu en aquesta solemnitat de l’Ascensió és impressionant: Jesucrist envoltat dels seus amics, dels seus deixebles; arribat un moment, s’enlaira majestuosament davant la sorpresa i l’admiració de tots. Es queden bocabadats fins que els treuen de la seva sorprenent admiració els dos homes vestits de blanc, i els conviden a mirar a la terra.

Nosaltres estem cridats a viure aquesta mateixa admiració en celebrar aquest misteri de Crist acompanyats del ritme, de la lletra i la melodia del salm 46: «Déu puja, puja enmig d’aclamacions ... Aplaudiu pobles de tot el món ...»

Quan es tracta de Déu, a la Sagrada Escriptura s’acostuma a dir que baixa. Déu baixa a buscar-nos al país de les nostres esclavituds i ens fa pujar a la terra de la llibertat. Aquí, no, Déu puja acompanyat d’un immens cor. El cor dels pobles de tot el món. Cors i música. Aclameu, aplaudiu «... Amb la veu i amb les mans —diu sant Agustí—, aclamant amb la veu de l’alegria...» Aplaudiu pobles de tot el món. Un immens cor de tota raça i condició humana aclamant Déu. Un Déu que puja, el Crist, en un horitzó vespertí, en la plenitud dels temps, quan els últims raigs de sol del dia il·luminen amb foc els núvols, i una brisa suau movent els seus vestits, que els compositors d’algun himne gregorià ha sabut recollir en el ritme de la seva melodia.

«Déu puja enmig d’aclamacions, al so dels corns puja el Senyor», canta el salmista descrivint-nos un escenari grandiós, de victòria i de festa. L’escena que ens suggereix és majestuosa, d’una bellesa singular. Per això ens convida a sumar-nos a la festa, a l’alegria de la victòria de Crist: «Aplaudiu, aclameu amb crits d’alegria, toqueu amb saviesa, canteu. Déu regna...»

El poeta Claudel ha reflectit també l’alegria del salm: «Aplaudiu totes les nacions de l’univers. Déu puja amb els accents de la trompeta i amb sons de victòria. Déu puja i totes les nacions com una de sola. Totes les nacions, per enlairar-les totes cap a ell...»

Em deia una persona en una ocasió: «Jo porto la música a la sang». I veia que aquesta persona, efectivament, vivia la música i mirava de transmetre-la als qui estaven al seu voltant.

Vosaltres també teniu la música a la sang, en aquest cas, és la melodia d’aquest preciós salm. És la melodia de Déu. Gravada a foc en el vostre cor. És el foc de Déu fet DESIG, que vol fer de tots els pobles un sol poble. Ell mateix ens ho diu a l’evangeli: «He vingut a calar foc a la terra, i com desitjo veure-la cremar».

Mireu: Aquella melodia de Crist pujant que deixava els deixebles bocabadats ha passat al vostre cor, on hi ha la lletra i la melodia de Déu. Ens ho ensenya molt bé sant Agustí quan escriu sobre «un Déu que és més íntim a nosaltres que nosaltres mateixos».

I ens recorda també santa Teresa amb els seus versos:

«Alma, buscarte has en Mí,
y a Mí buscarme has en ti»

Per això Jesús invita els deixebles a no mirar amunt sinó a caminar per aquesta terra i els diu: «Aneu per tot el món i prediqueu la Bona Nova de l’Evangeli». Era la melodia nova que va continuar sorprenent aquella societat antiga. Portaven el foc de Déu, una nova saviesa per a la vida de la humanitat.

La melodia d’aquesta saviesa nova la necessita avui el món, la necessitem tots. Sant Pau ens exhorta a demanar-la al Senyor: «que us concedeixi una comprensió profunda de la seva revelació, perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades, l’heretat que ell us dona entre els sants... Que conegueu la grandesa immensa del poder que obra en vosaltres els creients...»

La melodia de Déu és dins el vostre cor, però tenim necessitat d’assajar pels difícils camins d’aquesta societat, la qual cosa ens demana treballar per fer un bon cor, perquè les veus del cor s’ampliïn. Col·laborar en l’obra de Déu amb el nostre servei a la reconciliació i a la unitat, sense la qual cosa difícilment pot funcionar un cor cridat a cantar amb veus diverses un mateix salm de lloança a Déu.