3 de maig de 2017

SANT FELIP I SANT JAUME, APÒSTOLS

Homilia predicada pel P. Rafel Barruè, prior de Poblet

Sense l’experiència no podem viure.

Els apòstols fan experiència de Jesús. Per això poden anunciar allò que han vist, allò que han conegut. Han fet experiència de conèixer el mateix Jesús, què està en el Pare i el Pare està en Ell. Han arribat a conèixer i han arribat a creure que Crist, com deien ja les Escriptures, morí pels nostres pecats i al tercer dia, com deien ja les Escriptures, ressuscità.

Cadascú de nosaltres també vivim perquè anem adquirint experiències. Per això, si volem viure com a cristians, hem de fer experiència de Crist, mort i ressuscitat. És a dir, conèixer i creure en Jesús i en el Pare, veure’l implícitament.

Així, podrem anunciar la Bona Nova també nosaltres, des de la nostra fe que veritablement Jesús és per a nosaltres el nostre únic camí, la nostra única veritat per la qual ens movem i la única experiència de vida per la qual vivim.

Només tenim aquesta vida per fer experiència de Déu.