24 de desembre de 2014

MISSA DEL MATÍ

Homilia predicada per fra Octavi Vilà, subprior de Poblet
2S 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79

En aquest camí de l'advent cada personatge ha realitzat el seu paper. Maria la confiança, Joan l'anunci, Josep la discreta anuència, Elisabet la esterilitat resignada, Zacaries el dubte. El camí és a punt de concloure's i la llengua de Zacaries s'ha desfermat; per la seva incredulitat havia estat condemnat al silenci per l'àngel fins que es complís el que li havia anunciat i ara en circumcidar al seu fill i imposar-li el nom de Joan, tal com l'àngel li havia manat, lloa al Senyor, proclama l'arribada del Salvador i del seu missatger. Zacaries perquè ha vist ha cregut i ha fet el seu camí vers la fe en el silenci. Ara, ja creient, Zacaries canta el pla de salvació que ja està en marxa, Joan el seu fill és l'avançada del Messies, és la veu de la Paraula que està a punt d'arribar en expressió de sant Agustí.

El Messies que arriba però és ben diferent del que havia imaginat el rei David, perquè els designis de Déu tenen ben poc a veure amb les nostres pobres mires humanes. El Messies que arriba és Paraula, és llum, és un sol que ve del cel per il·luminar-nos als qui estem a la fosca condemnats a la mort, una mort que Ell vencerà i vencent-la ens donarà la vida. L'encarnació del Fill de Déu és el punt culminant de la història de la salvació que té al Pare com a punt de partida i com a meta. Per l'encarnació som alliberats perquè la gràcia de Déu es vessa sobre nosaltres i Déu fent-se home ens fa participar de la seva divinitat.

El Messies és a punt d'arribar a la nostra porta, l'hem sentit anunciar pels profetes, hem sentit el cant del seu missatger, hem vist la confiança de Maria i la seva total disponibilitat al pla de Déu, un pla que no ha entès però al que s'hi ha lliurat confiada. Ara el Salvador està apunt d'arribar a la seva Església i a cadascun de nosaltres, com a prefiguració de l'arribada definitiva a la fi de la història, ara ens toca a nosaltres de mostrar-nos-hi confiats. En la seva arribada hi ha el principi de la nostra redempció.

Avui sabem que el Senyor ve a salvar-nos i demà veurem la seva glòria.