19 d’abril de 2015

DIUMENGE III DE PASQUA (Cicle B)

Homilia predicada pel P. Rafel Barrué

Al·leluia, som al temps Pasqual, Al·leluia. «Jesús mateix es presentà enmig d'ells i els digué: La pau sigui amb vosaltres». La pau és el signe de la Pasqua, Al·leluia.

Però, dubtes tal vegada? Front als dubtes cal creure. Creure per poder viure la pau que se'ns demana, alliberats de tot mal, gràcies a la centralitat del Crist en la nostra vida.

Dubtes hi ha, sempre dubtes, i així busquem entre les ombres i les fantasmes del nostre egoisme una certesa enganyosa i fugissera. Sempre els dubtes ens retenen empresonats en les nostres manies, en els nostres egoismes, en la nostra poca fe. Front als dubtes cal creure.

Creure en aquest temps és jugar-se la vida. Jesús ressuscitat és real, visible i palpable. Mira i toca! Ell obre tots els nostres ulls de la fe per comprendre tot el sentit de les Escriptures. Per això té tant de valor la lectio divina, la lectura pausada i meditada de la Sagrada Escriptura. De fet la Paraula de Déu és l'aliment del monjo i del cristià compromès. I també és presència juntament amb l'Eucaristia, on mengem la mateixa Paraula de Déu, la presència real del mateix Crist, el seu cos i la seva sang, sota les espècies de pa i vi que ara consagrarem. Cal creure per poder viure.

Viure la centralitat del Crist implica una conversió, un canvi de sentit en la vida, complint els seus manaments de l'amor a Déu i al proïsme. És sentir-se segur només en ell, el Senyor. És a dir, col·locar l'eix de la vida en el Crist. De manera que el Crist ressuscitat sigui el centre de la nostra vida. Hi ha pecat, doncs si Jesús el Servent, el defensor, l'innocent i el sant hi és al centre de la nostra vida, el pecat s'esmunyirà per les vores.

La pau és el signe del Crist ressuscitat. La persona que vol tenir com a eix vertebrador el Crist, serà la pau personificada. La pau és el nostre signe vital. I amb el signe de la pau rebem el missatge que Jesús ens adreça: cal predicar a tothom la conversió i el perdó dels pecats. Com? Des del nostre propi interior, des del nostre testimoniatge, des de la nostra vida encarnada en la Pasqua de Jesús ressuscitat. Ell és l'únic que ens obre el camí de la vida, ara i per tota l'eternitat.

Al·leluia, al·leluia, Al·leluia!