25 d’abril de 2015

SANT MARC, EVANGELISTA

Homilia predicada pel P. Rafel Barruè

Creure i no creure.
«Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu».

Creure i no creure.
«Els qui creuran i es faran batejar se salvaran; els qui no creuran seran condemnats».

Creure i no creure.
Som batejats. Però, som en el camí de la salvació? Som en el camí en la mesura que la nostra vida està centrada, concentrada i activada en l’escolta de la Paraula de Déu. De fet, si Crist és el centre de la vida, no podem fer altra cosa que com ens diu sant Pere: «Deixeu el vostre destí a les seves mans i ell s’ocuparà de vosaltres». Qui viu aquesta fe personifica la Bona Nova de l’evangeli. Ell mateix de fet proclama i predica amb el seu testimoniatge el veritable do de Déu que és Crist.
Què significa predicar l’evangeli? Significa creure i no quedar-nos tancats en el marc de la nostra existència. Cal sentiments d’humilitat. Cal eixamplar el cor. Perquè la humiliació i l’anorreament ens apropa més directament a Déu i si tenim el cor eixamplat Déu podrà fer-hi estada en nosaltres.

Aquest és el marc de la nostra vida, marc del creient que com els sants han deixat tot per seguir les petjades del Crist. També nosaltres volem arribar a la dreta de Déu en el cel. Que sant Marc ens sigui intercessor en la nostra vida de monjos i de cristians. Amén. Al·leluia!