29 de juliol de 2015

SANTA MARTA, SANTA MARIA I SANT LLÀTZER, HOSTES DEL SENYOR

Homilia predicada per fra Salvador Batet, diaca
Lc 10,38-42

Marta, estàs preocupada i neguitosa per moltes coses

L’evangeli d’avui ens mostra diferents actituds de dues dones, de dues germanes, molt importants avui per a tots nosaltres deixebles de Jesús.

Una és l’actitud contemplativa que queda reflectida amb Maria, escoltant assossegada als peus de Jesús la seva Paraula de vida.

Una segona actitud és l’activa i aquesta queda reflectida amb el servei atent i delicat de Marta, servei que la fa estar preocupada i neguitosa per moltes coses, quan per a Jesús solament n’hi ha una d’important.

Maria ha triat la part millor, i no li serà pas presa! El cristià, el monjo, el vertader deixeble de Jesús és el qui escolta la seva Paraula i la guarda en el seu cor per posar-la en pràctica en les seves obres. És el qui després d’escoltar, escoltar, actitud molt monàstica, espera únicament del cel la força i el coratge per dur a bon terme tot el que es proposa en la seva vida.

Jesús ens vol fer entendre que contemplació i acció són dues cares d’una mateixa moneda què es complementen, però remarca que la més important és la contemplació, entesa com a font i principi de tota acció i servei.

Que en aquesta eucaristia el Senyor ens ajudi a descobrir què el vertader i desinteressat servei, neix únicament d’un cor contemplatiu i obert a Déu, amarat de la seva Paraula de vida. En Ell té origen tot el que existeix, totes les coses.