3 de juliol de 2017

SANT TOMÀS, APÒSTOL

Homilia predicada pel P. Rafel Barruè, prior de Poblet

«Senyor meu i Déu meu», Jesús ha estat reconegut com a Déu per l’incrèdul Tomàs. Nosaltres com a comunitat cristiana som feliços si creiem. No podrem posar la mà ni el dit en el cos de Jesús, però podrem fer experiència de la seva resurrecció, de la pau que ens ha donat, de la família de Déu que formem.

La nostra comunitat està construïda sobre el fonament dels apòstols que té Jesucrist per pedra angular. No hi pot haver comunitat si no hi ha Crist al centre. D’aquest centre existencial podrem teixir la fe, l’esperança i la caritat que ens manca per albirar el Misteri de Crist en la nostra vida i en la nostra experiència cristiana.

Com a poble sant reposem sobre Jesucrist, que amb la lectura de la seva paraula, amb la meditació i amb la seva contemplació, ens atansa a viure a la presència de l’Esperit Sant que ens guia en el nostre quefer diari. Així, anunciem amb el nostre testimoni de vida l’evangeli per tot el món.