28 d’abril de 2022

SOLEMNITAT TRASLLADADA DE SANT JORDI, MÀRTIR, PATRÓ DE CATALUNYA

Homilia predicada pel P. Rafel Barruè, prior de Poblet
Ap 12,10-12a; Sl 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5b); 1 Jo 5,1-5; Jo 15,1-8

Fruit, se’ns demana fruit. Però, per donar fruit ens cal estar units al cep com les sarments.

Com a cristians hem de ser testimonis, màrtirs com sant Jordi, sabent que la nostra vida, l’hem de donar pel Crist, com Crist ha donat la vida per cadascú de nosaltres.

Jesús mateix ens exhorta: «La glòria del meu Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus».

Hem d’estar units al Crist. Hem de deixar-nos esporgar, però no per qualsevol esporgador que va a destall, sinó pel Pare, el nostre Pare, el vinyater del cep veritable.

La meditació de la Sagrada Escriptura, la lectio divina, és un bon instrument per esporgar. Els sagraments, la celebració de la Reconciliació i el Perdó, la celebració de la litúrgia, l’Eucaristia, son eines fonamentals per esporgar. La pregària personal, la nostra relació amb Déu, no deixarà mai de ser unes bones eines amb que Déu ens esporga de tot allò que ens sobra. I així nets, estarem ben disposats per escoltar, per creure, per estimar.

Tot això, ens portarà a una unió més estreta, per estimar Déu i els fills de Déu, per vèncer el món, per estar amb Crist, imitant-lo en la vida i en la mort, com sant Jordi què és un imitador de la passió de Crist.

Si creiem, imitarem, acceptarem, ens unirem i donarem fruits de resurrecció i vida eterna. Sols ens falta obrir les portes del nostre cor, de bat a bat, a la Paraula de Déu. I, que la Paraula de Déu com saba nova es faci vida en la nostra vida.

Tal com sant Jordi va fer en el seu seguiment, redrecem la nostra vida atansant-nos més estretament a Crist: Escoltem-lo, seguim-lo i donarem molt de fruit.