20 de desembre de 2016

FÈRIA PRIVILEGIADA D’ADVENT

Homilia predicada pel P. Rafel Barruè, prior de Poblet

«A Déu res no li és impossible». De fet quan la vida de Déu es creua amb la vida de Maria, sembla ben difícil que tot aquest Misteri pugui realitzar-se. Déu baixa a trobar la humanitat. La por inicial dóna pas a la confiança i l’acceptació d’aquest gran Misteri.

El «sí» de Maria però, ens obre a pronunciar el nostre sí. Perquè en la nostra vida, també s’ha interposat per davant nostre un àngel. També hem estat cridats per Déu amb el nostre nom perquè acceptem la seva voluntat.

Ara bé, de vegades ens costa acceptar les increïbles proposicions de Déu. Perquè Déu vol ser amb cadascú de nosaltres, per això vol que tinguem un cor sincer i unes mans netes de culpa, com diu el salm; de fet aquest és qui pot estar-se al recinte sagrat amb Déu.

«A Déu res no li és impossible». Però, nosaltres tenim la possibilitat d’acceptar el seu Misteri o bé de rebutjar-lo. Acceptar la seva voluntat o no.

És ben cert però, que quan la voluntat de Déu i la nostra s’avenen, la pau, l’harmonia, la joia i la felicitat sobreïxen, fent de nosaltres uns autèntics servents del Senyor.