8 de gener de 2017

BAPTISME DEL SENYOR (Cicle A)

Homilia predicada pel P. Maties Prades
Is 42,1-4.6-7; Sl 28; Ac 10,34-38; Mt 3,13-17

Estimats germans i germanes,

Avui s’acaben litúrgicament les festes de Nadal. L’Infant, que hem estat contemplant, se’ns presenta ja adult. Han passat uns trenta anys i Jesús ha anat creixent, fent-se fort, augmentant el seu enteniment i rebent el favor de Déu. Una reflexió sobre el pas del temps!

Les lectures ens conviden a seguir Jesús, a imitar-lo en el seu estil d’actuació anunciat pel profeta Isaïes i confirmat pels Evangelis. Isaïes parla del servent, l’escollit, l’esperit que Déu posa sobre d’ell, la missió que se li encomana: «Aquí teniu el meu servent...» A l’escena del Jordà, quan Jesús surt de l’aigua, apareix l’Esperit i se sent la veu del Pare que aplica a Jesús les mateixes paraules: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut». Aquest baptisme esdevé l’ocasió per revelar la seva veritable identitat.

És significativa la perfecta correspondència entre el servent i Jesús. El servent «portarà el dret i la justícia, obrirà els ulls als cecs, alliberarà els captius...» (cf Is 42,4; 61,1). Segons els evangelis, Jesús, el Fill estimat de Déu, es va dedicar a curar els malalts, a atendre els marginats, a perdonar els pecadors, a ressuscitar morts, a repartir esperança i a predicar la veritable llibertat. Una de les imatges més importants del text d’Isaïes és «la llum». Jesús és la llum del món..., qui el segueixi tindrà la llum de la vida (cf Jn 8,12) perquè «el Senyor ens il·lumina i ens salva» (Sl 26,1). El mateix Isaïes diu del servent del Senyor: «Jo t’he fet llum de les nacions perquè portis la meva salvació d’un cap a l’altre de la terra» (Is 49,6). Aquesta dimensió universal és volguda per Jesucrist que, després de la seva resurrecció, dóna aquesta missió als apòstols: «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i del Esperit Sant, i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat» (Mt 28,19-20).

El baptisme i la transfiguració són, en els evangelis sinòptics, els únics moments en què se sent la veu del Pare. En ambdós moments Jesús es presentat com a «Fill estimat». En la transfiguració, el Pare afegeix: «escolteu-lo» (Mt 17,5). Aquesta invitació ens ha de moure a actualitzar la nostra vida cristiana. El dia del baptisme vam ser introduïts en l’Església, en la família de Déu, vam ser omplerts del seu Esperit i vam esdevenir deixebles i seguidors de Jesucrist. Són aspectes del nostre baptisme, que per una banda ens omplen de goig (som fills, com Jesús), i per l’altra ens comprometen a una missió viscuda a semblança seva i segons la nostra vocació. Hem d’escoltar Jesús, la Paraula de Déu. Ell ens parla en l’Eucaristia, en les Sagrades Escriptures, en la pregària comunitària i en la personal; ens parla, també, en els esdeveniments de la nostra vida, si sabem escoltar-lo. La seva paraula fa llum als nostres passos, és la claror que il·lumina el nostre camí (cf Sl 118,105).

Els darrers dies hem llegit la primera carta de sant Joan. Ha estat una bona preparació per celebrar el Baptisme del Senyor i recordar el nostre, tot renovant el nostre compromís cristià. Segons aquesta carta, el nucli fonamental de l’experiència cristiana és «creure en l’amor» (4,16). D’aquí surt el programa de «viure tal com Jesús vivia» (2,6), donant la vida tal com Ell ho féu (cf 3,16). La nostra fe hem de manifestar-la a través de l’amor. Prenguem nota per a la nostra vida dels grans temes de l’Evangeli, apareguts en la primera carta de sant Joan: creure, estimar, confessar la fe, viure com Jesús... Davant del gran misteri de l’amor de Déu: l’encarnació de Jesús, la seva mort i resurrecció, i la nostra redempció (cf 4,10), cal que estimem amb les obres bones que són fruit de l’acció de Déu en nosaltres (3,17-18).

«Alcem vers Déu la mirada; ens omplirà de llum» (cf Sl 33,6). «Déu és llum... Si caminem en la seva llum... estem en comunió els uns amb els altres» (cf 1Jn 5b). D’aquesta manera passarem per la vida «fent el bé», com Jesús. És el Mestre que Déu ens ha enviat. Així ens beneeix, segons el salm, «amb el do de la pau». Escoltem-lo!