11 de juny de 2017

SOLEMNITAT DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT (Cicle A)

Homilia predicada pel P. Rafel Barruè, prior de Poblet

Els qui creuen, pensen en Déu com a Pare. Pare compassiu i benigne; fidel en l’amor i en la pau. Sí, un Pare donador de pau a la humanitat sencera. De fet és un Pare que ha estimat tant el món, que fins i tot, a la fi dels temps, ha vingut ell mateix a acompanyar-nos en el nostre camí de la vida. Deu s’ha vessat tot ell sencer en el seu Fill únic.

De fet, és per la gràcia que ens ha donat en el seu Fill únic Jesucrist, que cadascú de nosaltres, tal vegada mereixedors o no, ja som salvats. Perquè Déu és amor (1Jn 4,8), i és l’amor de Déu fet carn com nosaltres, llevat del pecat, el qui ens ha donat a conèixer la realitat divina d’un Déu únic que se’ns ha manifestat en les tres persones de la Santíssima Trinitat: Pare, Fill i Esperit Sant.

I és aquesta Trinitat d’amor la que ens atrau al seu joc d’amor. La pau serà un senyal de la nostra unió i comunicació amb l’amor de Déu Pare, conegut pel Fill i enfortit i manifestat amb el do de l’Esperit Sant que cadascú de nosaltres hem rebut.

Si som vius ara és gràcies a l’Esperit Sant. Hem rebut el do de l’Esperit perquè puguem entendre i comprendre el que vol el Pare de cadascú de nosaltres. Perquè cadascú de nosaltres per mitjà del Fill tenim una missió en aquesta vida. Jesús ens ha donat l’evangeli perquè el desenvolupem en el nostre quefer diari com a cristians i com a monjos.

Silenci i contemplació ens ajudaran molt a créixer en el coneixement de Déu. Serà amb l’ajuda de la Trinitat sencera que anirem admirant i adonant-nos del que hem de fer en la nostra vida. És a dir, de les paraules i gestos que, passats pel sedàs de l’Evangeli, hem de dir i portar a l’acció. Perquè els qui creuen sempre pensen a fer la voluntat de Déu que és Pare, Fill i Esperit Sant.

Tu, ho creus? Jo sí.