28 de gener de 2018

DIUMENGE IV DEL TEMPS DURANT L’ANY (Cicle B)

Homilia predicada pel P. Rafel Barruè, prior de Poblet

Les notícies volen i ara mai més ben dit les pengen en un núvol. Moisès anunciava la voluntat de Déu, l’enviament d’un profeta, aquell que diria les paraules de Déu, aquell a qui tothom hauria de fer atenció i escoltar.

Perquè Déu parla per boca dels profetes i nosaltres només podem acceptar i escoltar, posar la màxima atenció en la voluntat de Déu. El profeta esperat, el desitjat, no serà aquest Jesús? L’anomenada s’estén. Jesús té poder per guarir, amb autoritat foragita tot mal.

La presència de Jesús, el profeta desitjat, supera tot ordre establert. La pròpia presència de Déu, la presència del bé suprem no pot conviure, no pot restar al costat del mal. El mal queda anorreat, desapareix, s’allunya de tot el poder guaridor que destil·la el propi Jesús al mig de la sinagoga de Cafar-Naüm. El poble que vivia a les fosques ha vist una gran llum.

És ben curiós que el mal reconegui el bé, el pecat la gràcia, l’esperit maligne el Sant de Déu. Sí, Jesús és el qui ha vingut a destruir el poder del mal. Ha vingut amb l’autoritat donada per Déu mateix i amb aquesta autoritat suprema ensenya.

I és ara, a nosaltres que vivim dedicats al Senyor, que vivim ocupant-nos de la seva casa i mirant de fer el bé, el que sigui agradable al Senyor, sense tràfecs que ens distreguin, és ara a nosaltres que amb la seva Paraula guaridora ens exhorta a viure tenint present la seva autoritat.

Tant de bo que avui sentim la seva veu. Tant de bo que no endurim els nostres cors. Tant de bo que sapiguem escoltar la veritat de la seva gràcia salvadora que ens foragiti qualsevol mal, qualsevol esperit maligne que es vulgui posar en nosaltres.

Escolta la notícia: Si no endurim els nostres cors serem capaços de veure, palpar, tocar i sentir en el mateix cor nostre la presència de la novetat de Jesús, aquell qui ens ha creat i ens vol salvar. Aquesta és la notícia que hem de viure amb fe, esperança i caritat. I perquè sigui bona notícia també l’hem de compartir amb la infància missionera en aquest dia de col·lecta i pregària per tota la tasca que porten a terme. Déu parla a través d’ells, escoltem-los i ajudem-los en les seves necessitats.