29 de setembre de 2020

SANT MIQUEL I TOTS ELS ÀNGELS

Homilia predicada pel P. Rafel Barruè, prior de Poblet

Conèixer, creure, veure. Unes actituds que cada cristià ha de tenir present dia rere dia. Jesús ens veu, no cal que ens amaguem sota una figuera. Jesús ens coneix, sap perfectament si som falsos o veritables cristians, molt abans que nosaltres ens n’adonem.

De part nostra està el creure. Creure en el Fill de Déu. Conèixer la seva victòria sobre el pecat i la mort per la sang de l’Anyell. Veure el cel obert, sí, obrir-nos a poder contemplar més enllà dels nostres ulls terrenals.

Hem de reconèixer que som uns necessitats. Per això, hem de creure en Déu, que ens envia sempre els seus missatgers secrets. Els quals sense fer molt de soroll ens protegeixen.

Sols els ulls de la fe poden conèixer com Déu ens defensa de tot mal. Sols un cor obert pot creure en la força que Déu ens dona en el camí de la nostra vida. Sols unes mans ben disposades al servei dels altres poden veure com Déu ens guareix i guareix, el qui de la malaltia estant confia i posa l’esperança en la seva benedicció.
Som uns necessitats, per això els àngels que pugen i baixen sobre el Fill de l’home, ens protegeixen.

Que l’àngel Sant Miquel ens defensí del maligne, la Serp Antiga, l’anomenat Diable i Satanàs, que desencamina el món i vol dividir-nos.

Que l’àngel Sant Gabriel ens doni força per acceptar la voluntat de Déu, en la nostra vida quotidiana.

Que l’àngel Sant Rafael ens guareixi mentre fem camí, malgrat la situació sanitària en que estem vivint, i ens acompanyi cap a la millor unió amb Déu.

Ens cal conèixer Déu que és amor. Ens cal creure en el seu Fill Jesucrist que ens estima. Així podrem veure en els nostres ulls de la fe els àngels que ens protegeixen, cada moment de la nostra història.