9 d’abril de 2018

ANUNCIACIÓ DEL SENYOR

Homilia predicada pel P. Rafel Barruè, prior de Poblet

Quin és el Misteri que celebrem avui? Déu s’ha donat. Déu es dona. I, Déu es donarà sempre.

En el temps dels profetes, en l’ahir de l’avui, Déu se’ns ha donat en un senyal: «La noia tindrà un fill i li posarà Emmanuel, que vol dir Déu-és-amb-nosaltres».

En el temps de la plenitud del temps, en l’avui d’avui, Déu se’ns dona en el seu Fill, en l’Emmanuel esperat, en el Déu-és-amb-nosaltres desitjat. Sí, es dona en Jesús, en el Fill que ha vingut a fer la voluntat del Pare. «L’ofrena del cos de Jesucrist, feta una vegada per sempre per complir aquesta voluntat de Déu», això és l’Eucaristia, la Pasqua que celebrem cada dia.

En el temps a venir, en el demà d’avui, Déu se’ns donarà sempre: «Perquè a Déu res no li és impossible». Déu ens ha concedit el seu favor. Maria va rebre i va acollir des del primer instant el compliment de les paraules de l’àngel, el missatge de Déu, la voluntat de Déu sobre ella i sobre tota la descendència d’Eva.

Ara encara és temps de senyals i prodigis. Perquè Déu es manifesta constantment en tot el que ens envolta, en la natura, en les persones, en els esdeveniments que ens surten a l’encontre cada dia, en el nostre interior més profund quan ens aquietem i fem silenci d’adoració.

Ara encara és temps d’acceptar la voluntat de Déu en nosaltres, acollint el Misteri de Déu en nosaltres, en el seu fer-se home, en el seu amor de Déu vessat per tot arreu.

L’amor de Déu s’ha vessat en nosaltres encara que no ens n’adonem. Perquè Déu ha estat misericordiós en la nostra misèria. A l’ésser humà només li cal acceptar la salvació que li ve de Déu. Perquè en l’encarnació del Fill se’ns convoca a nosaltres a viure encarnats amb humilitat i empeltats en el Crist que amb la seva encarnació en la nostra història, en la seva vida entre el poble d’Israel, en la seva predicació, en els seus miracles, en la seva passió, en la seva mort, en la seva resurrecció, en la seva ascensió, ens ha donat la llum per a la nostra vida.

El Misteri de Déu és ell mateix que s’ha fet home, desfent-se en amor per cada racó de la nostra existència. I així, el trobarem de cert, quan estimem i complim la seva voluntat.